top of page
specialisten van hernia weg
De operatie

Niet elke hernia hoeft geopereerd te worden. Met rust, gedoseerd bewegen en fysiotherapie gaat 70 tot 80% van alle hernia's vanzelf weer over. Men moet dus niet te vroeg besluiten tot een operatie maar ook weer niet te laat omdat het herstel en de revalidatie dan langer gaan duren.

Operatie-indicaties zijn

Absoluut

wanneer er sprake is van uitval van de zenuw, die zo ernstig is dat hierdoor bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen optreden. Daarnaast is uitval van de functie van de sluitspieren bijna altijd een reden om een operatie aan te raden.

Relatief

wanneer er sprake is van pijn waar de patient zoveel last van heeft dat hij/zij met deze pijn niet goed kan functionieren. Vanwege het subjective klachtenpatroon is het aan de patient zelf om te beslissen of een operatie al dan niet doorgaat.

De operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose, waarbij de patient op de buik ligt.

Boven het betreffende niveau wordt een huidsnee van 2 tot 4 centimeter gemaakt. De lange rugspieren aan de ene kant van de wervelbogen worden weggeschoven. Daarna wordt de band of het ligament dat zich tussen de wervelbogen bevindt ingesneden en gedeeltelijk verwijderd. Zo komen de zenuwwortels vrij te liggen die iets onder het niveau van de tussenwervelschijf aflopen. Onder de zenuw is dan meestal al de uitstulping van de tussenwervelschijf te herkennen.

Er wordt altijd met behulp van de microscoop geopereerd

 

Soms ligt er ook een brok vrij in het wervelkanaal die wordt verwijderd, waarna soms een klein gedeelte van de tussenwervelruimte wordt uitgeruimd. Na de operatie gaat de patient naar de verkoeverkamer, waarna hij/zij het eerste uur op de rug blijft liggen. De pijn in het been is meestal direct verdwenen maar kan af en toe nog wel eens optreden, vooral bij houdingsverandering en belasting. Verlammingsverschijnselen verdwijnen meestal maar helaas niet in alle gevallen. Zo kunnen ook rugklachten, voor zover die voor de operatie bestonden, nog altijd optreden, omdat de operatie als zodanig daarop geen directe invloed heeft.

operatiekamer
specialisten van hernia weg
Risico`s

Zoals bij iedere operatie zijn er ook aan een herniaoperatie zekere risico's verbonden. De kans hierop is echter zeer gering, omdat deze operatie veelvuldig wordt uitgevoerd in de ATOS MediaPark Klinik (ca. 1200 per jaar).

Tot de risiko's behoren enige toename van neurologische uitval, meestal vanwege manipulatie aan een zenuw die lang in de knel heeft gezeten.

Ook kan er wel eens sprake zijn van een ontsteking of niet goed genezende wond.

Volgens een oud volksgeloof komen veel patiënten na een rugherniaoperatie in een rolstoel terecht. Dit is onjuist omdat de kans hierop zo goed als nihil is vanwege het feit dat op het gebruikelijke niveau van de hernia het ruggenmerg niet meer aanwezig is.

Wij zijn uw herniaspecialist!

bottom of page