top of page

Nekhernia operatie

Wat gebeurt er precies tijdens een nekhernia operatie? Wat zijn de verwachtingen qua herstel, zijn er risico’s verbonden aan een operatie, hoe ziet het herstel eruit en wat zijn de ervaringen van uw voorgangers? Lees hier wat u kunt verwachten mocht een operatie nodig zijn om uw rughernia te verhelpen.

Het gaat niet langer! Uw nekhernia plaagt u onophoudelijk. Ook uw omgeving lijdt hieronder. Niets brengt verlichting: geen medicatie, geen fysiotherapie, geen geduld. De levenskwaliteit is bedroevend en het dagelijks leven glipt door uw vingers. De MRI-beelden laten een duidelijke oorzaak zien: verschoven herniaweefsel dat op een zenuw of het ruggenmerg drukt. De wervelkolomchirurg stelt voor om dit microchirurgisch te verwijderen. Gelukkig bent u verder gezond en zou de korte algehele anesthesie geen probleem moeten vormen.

Operatie in de cervicale wervelkolom (nek)

Na een grondig neurologisch onderzoek, waarbij de functies van de zenuwen en een eventuele uitval worden vastgelegd, krijgt u gedetailleerde informatie over de geplande ingreep. We gaan hier uit van de typische nekhernia in de cervicale wervelkolom.  ongeveer 10 procent van de operaties betreft de cervicale wervelkolom .

De meeste nek-operaties vinden plaats via de voorkant, een heel klein deel via de rugkant.

We beschrijven eerst hoe een nekhernia-operatie op de operatiedag verloopt, daarna verklaren we de mogelijke risico's en geven we tips en adviezen voor de tijd na de operatie aan de hernia.

Nekhernia Mri pijl
nekhernia operatie anesthesiologie

Voorbereiding op de operatie: De rol van de anesthesioloog

De nekhernia operatie wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie, begeleid door een ervaren anesthesioloog.

Het betreft een zogenoemde minimaal invasieve ingreep, waarbij slechts een kleine huidsnede vereist is. Hierdoor wordt er minimaal weefsel verplaatst, de wond heelt snel en de vorming van littekens is beperkt.

Voorafgaand aan de operatie wordt u ook onderzocht door de anesthesist om de risico's van de anesthesie te beoordelen. Indien nodig kan de anesthesioloog u doorverwijzen naar een internist of cardioloog voor aanvullend advies. Operaties aan de cervicale wervelkolom worden óf in buikligging óf in rugligging uitgevoerd, afhankelijk van uw type hernia. Om te zorgen dat uw longen goed worden voorzien van zuurstof in deze positie, wordt een dunne buis in uw luchtpijp gebracht. Maar hiervan merkt u niets; dit gebeurt pas als u slaapt. Ook worden er infusen aangelegd, zodat medicatie direct via de bloedbaan kan worden toegediend.

Monitoren van de vitale functies tijdens de hernia operatie

Tijdens de nekhernia operatie zorgt het anesthesieapparaat voor uw ademhaling door gecontroleerd zuurstof naar uw longen te leiden. De anesthesioloog houdt voortdurend uw hartslag, bloeddruk en ademhaling in de gaten. In onze kliniek voeren we zelfs een EEG uit om te verzekeren dat u daadwerkelijk diep slaapt en niets van de procedure merkt. Voor de chirurg is het essentieel om zo min mogelijk bloed in het operatiegebied te hebben zodat zenuwen en de hernia duidelijk zichtbaar zijn. Daarom streeft de anesthesioloog ernaar om u zo ontspannen mogelijk te houden en de bloeddruk laag te houden. De samenwerking tussen chirurgen en anesthesiologen in onze kliniek is zeer nauw en gecoördineerd.

Hernia operatie dr Cedric Simons
nekhernia mikroscop operatie hand.jpg

Voorbereiding van het operatiegebied

Zodra u diep slaapt en comfortabel ligt, wordt het operatiegebied voorbereid. Vaak wordt nu de exacte positie van de hernia onder de huid, bepaald door een röntgenfoto. Zo kan de chirurg de kortste dus veiligste weg kiezen. Daarna wordt de huid gereinigd en alles eromheen bedekt met steriele papieren doeken, alleen het kleine operatiegebied blijft zichtbaar. Na de zogenaamde time-out, een soort laatste controle door het team om alles te checken, voordat het begint, wordt de kleine huidsnede gemaakt en baant de chirurg zich een weg naar de wervelkolom. Zodra deze is bereikt, gaat de operatie over in een nieuwe fase:

 

microscopisch!

Inzoomen op de chirurgie:
Het belang van de operatiemicroscoop

Er wordt gewerkt met een operatiemicroscoop, deze is steriel verpakt in een folie en hiermee wordt het operatiegebied optimaal verlicht en sterk vergroot. Moderne operatiemicroscopen zijn heel beweeglijk, maar kunnen toch in elke positie worden vastgezet. Ze hoeven daarbij niet door de chirurg te worden vastgehouden. Ze staan vanzelf vast, zodat de chirurg de handen vrij heeft om heel precies te werken. Dankzij deze enorme flexibiliteit van het microscoop, kan elke hoek van het operatiegebied worden verlicht. Dankzij de vergroting kunnen ook de structuren diep in het operatiegebied helder bekeken worden. Dus ondanks de kleine huidsnede kan tijdens de operatie het overzicht worden behouden en veilig worden gewerkt.

nekhernia mikroscop operatie Berisha OTA.jpg
nekhernia mikroscop operatie.jpg

Operatie vanaf de voorkant of vanaf de achterkant?

Operatie vanaf de voorkant of vanaf de achterkant?

In de halswervelkolom bevindt zich het ruggenmerg, dat aanzienlijk gevoeliger is dan de zenuwbundels in de lendenwervelkolom. de meeste hernia's liggen vóór het ruggemerg. U weet nog dat de tussenwervelschijf van de rugkant gezien, vóór het zenuwkanaal ligt. Om deze hernia komende van de rugkant teverwijderen, zou het ruggemerg verschoven moeten worden. Dat is heel gevaarlijk, er kan snel een uitval komen. Daarom is de benadering van voren. Tussen de structuren van de hals. Ook die moeten dan wel opzij geschoven worden. (o.a. luchtpijp, slokdarm en bloedvaten). Deze zijn echter veel flexibeler en zo ontstaat een veilige toegang. Vaak ook is er naast een hernia ook sprake van osteophyten ( botaangroeiingen. Die kunnen alleen van de voorkant verwijderd worden. De toegang is dan door de tussenwervelschijf, zodat aan het einde daar een soort plug ingeplaats wordt( cage), om de wervels te ondersteunen. 

Ligt een hernia helemaal in de zijkant van het zenuwkanaal en niet direct voor het ruggenmerg, kan deze vanuit de nek, dus van achteren, aangepakt worden. Deze benadering heeft het voordeel dat alleen maar spieren opzij geschoven hoeven te worden. En dat er geen cage (blokje) geplaatst hoeft te worden. 

Het doel: verwijdering van de hernia en pijnverlichting

Het doel van een hernia operatie is de zenuw en het ruggemerg weer ruimte te geven, zodat u geen pijn meer heeft.. Op basis van de voorbereidingen, het neurologisch onderzoek, de nekhernia MRI scan en röntgenbeelden, maakt de chirurg een plan voor de benadering. Soms heeft de patiënt osteophyten (botaangroeiingen) die mede de oorzaak van de inklemming zijn Deze verdikkingen worden eerst verwijderd met een speciaal instrument (high-speed-drill) , om zo toegang te krijgen tot het zenuwkanaal en om dit tegelijkertijd ruimer te maken.


De chirurg benadert meestal het zenuwkanaal van de voorkant door de  tussenwervelschijf heen. Om meer ruimte te krijgen worden kleine schroefjes in de wervels naast de tussenwervelschijf gezet. Zo word deze een beetje ruimer, en de schroefje houden de spreiders, zodat er plaats en goede zicht is. Zodra het ruggemerg te zien is,  verwijdert de chirurg het deel van de tussenwervelschijf dat tegen de zenuw drukt. Dit deel wordt een hernia genoemd. Dan is de zenuw en het ruggemerg weer vrij. De chirurg kan dat zien aan de zenuw als die weer zachtjes mee beweegt met de ademhaling en de hartslag van de patient. Op de weg terug komt er dan een cage in de tussenwervelschijf.

nekhernia operatie Cage.jpg

Afronding van de hernia operatie

Met een fijne elektrische pincet worden kleine bloedvaatjes dichtgeschroeid (bi-polare techniek). Vervolgens  worden de schroefjes uit de wervels verwijderd, de structuren en  de spierfascie teruggelegd en vastgemaakt, daarna wordt het weefsel onder de huid en de huid zelf dichtgemaakt.  Daarna wordt de patiënt wakker. Het verder bijkomen vindt plaats in de verkoever; zodra de patiënt goed aanspreekbaar is, stabiel is en zelfstandig ademt, wordt hij/zij overgebracht naar de afdeling. Over het algemeen kunnen patiënten na vijf uur met begeleiding opstaan en zelf naar het toilet gaan.

Risico's van een operatie

De risico's van een hernia operatie kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Allereerst zijn er algemene risico's, die losstaan van de ingreep. Dit zijn bijvoorbeeld: diabetes, hoge bloeddruk, het gebruik van antistollingsmiddelen of te verwachten problemen met de narcose in het kader van astma of slaapapneu.

Daarnaast zijn er risico's verbonden aan de positionering van de patiënt tijdens de ingreep. Bij een operatie moeten de schouders, hoofd, stuit,  ellebogen, knieën en hakken goed worden ondersteund, in een natuurlijke hoek, om huidbeschadigingen en drukplekken te voorkomen. Door de incisie in de huid ontstaat een toegang voor ziekteverwekkers. Hoe meer tijd die hebben om naar binnen te gaan, hoe groter de kans op infectie; daarom is de operatieduur van groot belang. 

Studies hebben aangetoond, dat de kans op binnendringen van huidbacteriën (d.w.z. de bacteriën, die van nature in grote aantallen op onze huid voorkomen, maar IN het lichaam onder de huid schade kunnen aanrichten) in de wond toeneemt bij een operatieduur van meer dan twee uur. Als extra geven we preventief antibiotica  voordat de operatie begint.
 
Tijdens de ingreep worden ook bloedvaatjes doorgesneden, de chirurg schroeit die millimeter dunne vaatjes dicht met een pincet. Er is dan minder bloedverlies. Gemiddeld 'verliest' u bij een standaard operatie aan de wervelkolom maar heel weinig bloed. Een dichtgeschroeid bloedvaatje kan later spontaan weer open gaan en een (meestal) onschuldig hematoom veroorzaken.

De toegang vanaf de voorkant maakt het noodzakelijk, dat de luchtpijp,  slokdarm en grote hersenvaten verschoven worden. Daar kunnen dus beschadigingen ontstaan. Vóór een operatie wordt u in een uitgebreide informatie (informed consent) op alle deze risico's nog eens gewezen. Het meest voorkomende na een operatie via de voorkant is heesheid. Er loopt een heel dun zenuwtje naar de stemband. Die kan soms wat minder goed bewegen na de operatie, Meestal herstelt dat weer, zelden blijft u hees. Deze uitleg hier is een informatie, en vervangt niet de officiele, door u en ons te ondertekenen, informed consent. 
 

nekhernia mikroscop operatie instrument.jpg

Herstel en revalidatie na de hernia operatie

In de eerste 2-3 weken na de operatie dient u de lage rug zo min mogelijk te belasten, zodat de tussenwervelschijf en de rugspieren kunnen genezen. Het is belangrijk dat u vrij en zonder angst beweegt: als een soepele atleet/atlete en niet als een robot. 

 

Luister naar uw lichaam. Een beetje wondpijn is normaal, net als bij sportblessures. Het gaat weg. Koelen en ontstekingsremmende medicijnen, zoals ibuprofen of diclofenac, kunnen daarbij helpen. Mocht de pijn heftig worden, dan moet u medische hulp zoeken, dan is er iets niet in orde. 

 

Begin gewoon weer met werken, zo megelijk in deeltijd en snel uitbouwen. Veel mensen ervaren het al als moeilijk om weer aan het werk te gaan na een vakantie van 2 weken. Dat is al wennen. Na 6 of meer weken ziekteverlof (vaak is het met de tijd vóór de operatie nog langer) is het net zo ongewoon en moeilijk om weer in het ritme te komen. Dat is heel normaal. 

 

Stap er langzaam in en luister daarbij naar uw lichaam. Hoe korter de onderbreking van het werkritme is geweest, hoe gemakkelijker het is weer op te starten.

hernia operatie Dres Simons voor hernia kliniek in Keulen

Hoe gaat het verder na een operatie aan een hernia?

Het doel van de operatie is om de oorzaak van de huidige pijn nu weg te nemen met zo min mogelijk risico, om snel weer kwaliteit van leven te bereiken. Wat de nazorg betreft, die verschilt voor iedereen. Ervaring leert dat een snelle hervatting van dagelijkse activiteiten betere resultaten oplevert dan langdurige rust en terughoudendheid. Het helpt helemaal niet als patiënten bang door het leven gaan en nauwelijks durven te bewegen uit angst dat de pijn terugkomt. Wij adviseren: "vergeet deze onaangename fase in uw leven zo snel mogelijk, ga naar huis en geniet van hat leven zonder de hernia pijn."

 

Natuurlijk is er voor veel patiënten ruimte voor verbetering, zoals meer beweging, minder gewicht of minder stress. Dit verhoogt ook de kwaliteit van leven. Een zo ingrijpende ervaring als hevige herniapijn en de noodzakelijke operatie kunnen een aanleiding zijn om - eventueel samen met professionals - te werken aan uw fysieke conditie. Door de spieren (weer) te trainen dagelijkse taken verbeteren. 


Het is niet zinvol om patiënten onder druk te zetten met uitspraken als "als u niets verandert, komt er snel een volgende hernia", vooral omdat dit gewoon niet klopt.

hernia operatie Cedric Simons shows hernia model
beste neurochirurg van nederland

Drs. Patrick Simons
neurochirurg en herniaspecialist

35 jaar in de wervelkolomchirurgie hebben drs. Patrick Simons getoond:

"er is geen perfecte manier van handelen om een hernia te voorkomen. Het kan iedereen overkomen,

 

ook vaker.” 

Pijnvrij in drie stappen

1

Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Dan kunnen we de komende dagen een afspraak inplannen.

2

Ons team ontvangt u en begeleidt u door de verschillende stappen. Naast een uitgebreid gesprek vindt er een neurologisch onderzoek plaats en wordt (indien nodig) een MRI gemaakt. Onze organisatie maakt het mogelijk dit in een tijdsbestek van een halve dag te doen.

3

De MRI beelden bekijkt u vervolgens samen met een van onze herniaspecialisten. De diagnose en uw mogelijkheden worden besproken en wij kunnen deze vervolgens zeer snel implementeren.

Veelgestelde vragen over hernia operatie

Hoe lang duurt een nekhernia operatie?

Een hernia-operatie duurt rond de 70 minuten, met alles erop en eraan. We hebben echter nooit haast bij het opereren! We nemen de tijd om het zo goed mogelijk te doen. Elke patient, elke hernia is weer anders. We zoeken altijd de beste oplossing, met de minste risico’s.

Hoe lang herstel na een nekhernia operatie?

Na een operatie is het verstandig rustig aan op te bouwen. Voor de eerste week krijgt u van ons duidelijke adviezen, al de dag voor de operatie mee. Probeer soepel en ontspannen te bewegen, luister naar de signalen van het lichaam en ga elke dag wat verder. De meeste patienten zijn snel weer in hun normale doen en aan het werk. Sommige beroepen, vooral die waar de patient met zijn lichaam of functioneren, de verantwoording voor andere draagt, zoals brandweerman, piloot enz, daar is het verstandig eerst méér dan gewoon fit te zijn voordat de volle verwantwoording weer gedragen wordt.

Wat kost een nekhernia operatie?

Een hernia operatie is een technisch hoogstaande ingreep met veel know-how en ervaring. Dat brengt zeker kosten met zich mee. Met veel nederlandse verzekeraars hebben we overeenkomsten. Deze verzekeraars waarderen onze ervaring, efficientie en qualiteit. Met hen verrekenen we direct.

Alle andere patienten krijgen het zog. passantentarief in rekening. Dit is vergelijkbaar met de nederlandse tarieven.

Let wel: in tegenspraak met europese wetgeving, proberen nederlandse verzekeraars de patienten af te schepen met maar 75% van de nederlandse tarieven.

Dit mag volgens de EU niet.

U heeft recht op de volle 100% van wat er in Nederland voor de vergelijkbare ingreep betaald wordt. De EU heeft de -toenmalige- regering Rutte hierover aangemaand. Deze heeft niet gereageerd. (was waarschijnlijk te druk bezig met stikstof-regelgeving).

Hoe lang in ziekenhuis na nekhernia operatie?

Onze operatie techniek is heel verfijnd, de meeste patienten zijn binnen 5 uur na de operatie al in staat zelf uit bed te komen, en gewoon naar het toilet te gaan. We beschadigen zo min mogelijk weefsel, zodat er niet veel wondpijn is. Na een nacht in de ATOS Mediapark klinik gaan ze de volgende ochtend na het ontbijt mee naar huis.

ga naar Zorgkaart Nederland

6 juni 2023

Uitleg over de operatie

Wauw wat een positieve ervaring! Mn vreselijke hernia pijn was na de operatie in Keulen als sneeuw voor de zon verdwenen. En wat een fijne, lieve en deskundige artsen/medewerkers. Alles verliep super vlot en duidelijk en de service in de kliniek is uitmuntend. De dag na de operatie kwam dr Cedric Simons nog uitleg geven over de operatie en was er ruimte voor vragen, super fijne arts. Niks dan lof! Ik danste letterlijk de kliniek uit.

Hernia-weg: de experts voor uw rug en nek

DresSimons

Ons interdisciplinaire team is gespecialiseerd in de behandeling van hernia's, stenosen en instabiliteit van rug en nek.

bottom of page