Disclaimer

Drs. Patrick Simons
Im MediaPark
50670 Köln

Tel: 0049 221 9797 300
Fax: 0049 221 9797 333
E-mail: hernia@mediapark-klinik.de
Website: www.hernia-weg.nl

Algemeen

De website hernia-weg biedt informatie over (para)medische behandelingen. Ondanks de voortdurende aandacht en zorg voor actualisatie en juistheid van gegevens, kan het voorkomen dat informatie niet (meer) volledig is of niet (meer) volledig accuraat is. Aan de informatie zoals gepubliceerd op deze website, kan daarom geen rechten worden ontleend.

Geen medisch advies

De informatie op deze website is geen vervanging van de informatie die door artsen en andere behandelaars aan patiënten wordt verstrekt. De site geeft nadrukkelijk geen medisch advies. Voor gerichte advisering wordt u verzocht een poliklinisch consult aan te vragen. Bij (acute) gezondheidsklachten wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist. Wat voor u persoonlijk de beste behandeling is kunt u bespreken met uw medisch specialist.

Auteursrecht

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere verschijningsvormen (al dan niet met bronvermelding), behoren toe aan Drs. Patrick Simons . Ongeacht de verschijningsvorm mag de informatie op deze website niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drs. Patrick Simons

Niet verantwoordelijk voor websites van derden

Op deze website wordt via externe links verwezen naar andere websites die niet door de hernia-weg worden beheerd. Hernia-weg is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via deze sites worden aangeboden.

Geen aansprakelijkheid

Drs. Patrick Simons aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (informatie gepubliceerd op) deze website.

Registratie en beheer persoonsgegevens

Het is mogelijk op onze site persoonsgebonden gegevens in te voeren voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (WPB). In deze wet staat vermeld hoe het proces van gegevensverwerking en de verzameling, vastlegging, doorgeving en vernietiging is geregeld.

Gebruik van e-mailadressen

Op de website staan op sommige plekken emailadressen die u kunt gebruiken voor het stellen van vragen. U beslist zelf welke persoonlijke gegevens u wilt prijsgeven. De ingevulde gegevens zullen wij verwerken in ons computer systeem. Met het opgeven van uw persoonlijke of medische gegevens via de op de website vermelde e-mailadressen verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke of medische gegevens te verwerken. Uw persoonlijke en medische gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het doel de (potentiële) patiënten te voorzien van informatie, gericht op een (eventuele) (para)medische behandeling. Drs. Patrick Simons VoorhouT staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door haar medewerkers verzonden e-mailberichten, noch voor de ontvangst daarvan.